Jumat, 08 Februari 2013

JADWAL UJIAN MADRASAH (PRAKTEK) TAHUN 2013

JADWAL UJIAN MADRASAH (PRAKTEK) TAHUN 2013

No
Hari
Tanggal
Mata Pelajaran
Keterangan
1
Jum’at
1 – 3 – 2013
Bahasa Jawa
Materi Ujian Harap Berhubungan Dengan Guru Pengampu Masing-Masing Pelajaran
2
Sabtu
2 – 3 – 2013
Olah raga
3
Senin
4 – 3 – 2013
IPA
4
Selasa
5 – 3 – 2013
Bahasa Indonesia
5
Rabu
6 – 3 – 2013
Bahasa Arab
6
Kamis
7 – 3 – 2013
Bahasa Inggris
7
Jum’at
8 – 3 – 2013
Fiqih
8
Sabtu
9 – 3 – 2013
Qur’an Hadits

JADWAL TRY OUT UJIAN NASIONAL TAHUN 2013

     JADWAL TRY OUT UJIAN NASIONAL TAHUN 2013

No
Hari
Pukul
Try Out
I
II
III
28 – 30 Januari 2013
25 – 27 Pebruari 2013
25 – 27 Maret 2013
1
Senin
08.00 – 10.00
Bahasa Indonesia
Bahasa Indonesia
Bahasa Indonesia
2
Selasa
08.00 – 10.00
Matematika
Matematika
Matematika
3
Rabu
08.00 – 10.00
IPA
IPA
IPA

Minggu, 25 November 2012

TANYA JAWAB PASTUR dengan MUSLIM

TANYA JAWAB PASTUR dengan MUSLIM

Seorang pemuda arab yang baru saja menyelesaikan bangku kuliahnya di Amerika. Pemuda ini adalah salah seorang yang diberi nikmat oleh Allah berupa pendidikan agama Islam bahkan ia mampu mendalaminya. Selain 
belajar, ia juga seorang juru dak
wah Islam.

Ketika berada di Amerika, ia berkenalan dengan salah seorang Nasrani. Hubungan mereka semakin akrab, dengan harapan semoga Allah SWT memberinya hidayah masuk Islam. Pada suatu hari mereka berdua berjalan-jalan di sebuah perkampungan di Amerika dan melintas di dekat sebuah gereja yang terdapat di kampung tersebut. Temannya itu meminta agar ia turut masuk ke dalam gereja. Semula ia berkeberatan, namun karena ia terus mendesak akhirnya pemuda itupun memenuhi permintaannya, lalu ikut masuk ke dalam gereja dan duduk di salah satu bangku dengan hening, sebagaimana kebiasaan mereka.

Ketika pendeta masuk, mereka serentak berdiri untuk memberikan penghormatan lantas kembali duduk. Di saat itu si pendeta agak terbelalak ketika melihat kepada para hadirin dan berkata, “Di tengah kita ada seorang muslim. Aku harap ia keluar dari sini.” Pemuda arab itu tidak bergeming dari tempatnya. Pendeta tersebut mengucapkan perkataan itu berkali-kali, namun ia tetap tidak bergeming dari tempatnya. Hingga akhirnya pendeta itu berkata, “Aku minta ia keluar dari sini dan aku menjamin keselamatannya.” Barulah pemuda ini beranjak keluar.

Di ambang pintu ia bertanya kepada sang pendeta, “Bagaimana anda tahu bahwa saya seorang muslim.” Pendeta itu menjawab, “Dari tanda yang terdapat di wajahmu.” Kemudian ia beranjak hendak keluar, namun sang pendeta ingin memanfaatkan keberadaan pemuda ini, yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan, tujuannya untuk memojokkan pemuda tersebut dan sekaligus mengokohkan markasnya. Pemuda muslim itupun menerima tantangan debat tersebut. Sang pendeta berkata, “Aku akan mengajukan kepada anda 22 pertanyaan dan anda harus menjawabnya dengan tepat.” Si pemuda tersenyum dan berkata, “Silahkan! Sang pendeta pun mulai bertanya,

1. Sebutkan satu yang tiada duanya,
2. dua yang tiada tiganya,
3. tiga yang tiada empatnya,
4. empat yang tiada limanya
5. lima yang tiada enamnya,
6. enam yang tiada tujuhnya,
7. tujuh yang tiada delapannya,
8. delapan yang tiada sembilannya,
9. sembilan yang tiada sepuluhnya,
10. sesuatu yang tidak lebih dari sepuluh,
11. sebelas yang tiada dua belasnya,
12. dua belas yang tiada tiga belasnya,
13. tiga belas yang tiada empat belasnya.
14. Sebutkan sesuatu yang dapat bernafas namun tidak mempunyai ruh!
15. Apa yang dimaksud dengan kuburan berjalan membawa isinya?
16. Siapakah yang berdusta namun masuk ke dalam surga?
17. Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah namun Dia tidak menyu- kainya?
18. Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dengan tanpa ayah dan ibu!
19. Siapakah yang tercipta dari api, siapakah yang diadzab dengan api dan siapakah yang terpelihara dari api?
20. Siapakah yang tercipta dari batu, siapakah yg diadzab dengan batu dan siapakah yang terpelihara
dari batu?
21. Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap besar!
22. Pohon apakah yang mempu-nyai 12 ranting, setiap ranting mempunyai 30 daun, setiap daun
mempunyai 5 buah, 3 di bawah naungan dan dua di bawah sinaran matahari?”

Mendengar pertanyaan tersebut pemuda itu tersenyum dengan senyuman mengandung keyakinan kepada Allah. Setelah membaca basmalah ia berkata,

1. Satu yang tiada duanya ialah Allah SWT.


2. Dua yang tiada tiganya ialah malam dan siang. Allah SWT berfirman, “Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda (kebesaran kami).” (Al-Isra’:12) .


3. Tiga yang tiada empatnya adalah kekhilafan yang dilakukan Nabi Musa ketika Khidir menenggelamkan sampan, membunuh seorang anak kecil dan ketika menegakkan kembali dinding yang hampir roboh.


4. Empat yang tiada limanya adalah Taurat, Injil, Zabur dan Al-Qur’an.


5. Lima yang tiada enamnya ialah shalat lima waktu.


6. Enam yang tiada tujuhnya ialah jumlah hari ke-tika Allah SWT menciptakan makhluk.


7. Tujuh yang tiada delapannya ialah langit yang tujuh lapis. Allah SWT berfirman, “Yang telah
menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Rabb Yang
Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang.” (Al-Mulk:3).


8. Delapan yang tiada sembilannya ialah malaikat pemikul Arsy ar-Rahman. Allah SWT berfirman,
“Dan malaikat-malaikat berada dipenjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung ‘Arsy Rabbmu di atas(kepala) mereka.” (Al-Haqah: 17).


9. Sembilan yang tiada sepuluhnya adalah mu’jizat yang diberikan kepada Nabi Musa : tongkat, tangan yang bercahaya, angin topan, musim paceklik, katak, darah, kutu dan belalang dan *


10 .Sesuatu yang tidak lebih dari sepuluh ialah kebaikan. Allah SWT berfirman, “Barangsiapa yang berbuat kebaikan maka untuknya sepuluh kali lipat.” (Al-An’am: 160).


11. Sebelas yang tiada dua belasnya ialah jumlah saudara-saudara Yusuf.


12. Dua belas yang tiada tiga belasnya ialah mu’jizat Nabi Musa yang terdapat dalam firman Allah, “Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman, ‘Pukullah batu itu dengan tongkatmu.’ Lalu memancarlah dari padanya dua belas mata air.” (Al-Baqarah: 60).


13. Tiga belas yang tiada empat belasnya ialah jumlah saudara Yusuf ditambah dengan ayah dan ibunya.


14. Adapun sesuatu yang bernafas namun tidak mempunyai ruh adalah waktu Shubuh. Allah SWT berfirman, “Dan waktu subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. ” (At-Takwir:18).


15. Kuburan yang membawa isinya adalah ikan yang menelan Nabi Yunus AS.


16. Mereka yang berdusta namun masuk ke dalam surga adalah saudara-saudara Yusuf, yakni ketika mereka berkata kepada ayahnya,”Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami,lalu dia dimakan serigala.” Setelah kedustaan terungkap, Yusuf berkata kepada mereka, ” tak ada cercaaan ter-hadap kalian.” Dan
ayah mereka Ya’qub berkata, “Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”


17. Sesuatu yang diciptakan Allah namun tidak Dia sukai adalah suara keledai. Allah SWT berfirman, “Sesungguhnya sejelek-jelek suara adalah suara keledai.” (Luqman: 19).


18. Makhluk yang diciptakan Allah tanpa bapak dan ibu adalah Nabi Adam, malaikat, unta Nabi Shalih dan kambing Nabi Ibrahim.


19. Makhluk yang diciptakan dari api adalah Iblis, yang diadzab dengan api ialah Abu Jahal dan yang terpelihara dari api adalah Nabi Ibrahim. Allah SWT berfirman, “Wahai api dinginlah dan selamatkan Ibrahim.” (Al-Anbiya’: 69).


20. Makhluk yang terbuat dari batu adalah unta Nabi Shalih, yang diadzab dengan batu adalah tentara bergajah dan yang terpelihara dari batu adalah Ash-habul Kahfi (penghuni gua).

21. Sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap perkara besar adalah tipu daya wanita, sebagaimana firman Allah SWT, “Sesungguhnya tipu daya kaum wanita itu sangatlah besar.” (Yusuf: 2)

22. Adapun pohon yang memiliki 12 ranting setiap ranting mempunyai 30 daun, setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah teduhan dan dua di bawah sinaran matahari maknanya: Pohon adalah tahun, ranting adalah bulan, daun adalah hari dan buahnya adalah shalat yang lima waktu, tiga dikerjakan di malam hari dan dua di siang hari.

Pendeta dan para hadirin merasa takjub mendengar jawaban pemuda muslim tersebut.Kemudian ia pamit dan beranjak hendak pergi. Namun ia mengurungkan niatnya dan meminta kepada pendeta agar menjawab satu pertanyaan saja. Permintaan ini disetujui oleh sang pendeta.

Pemuda ini berkata, “APAKAH KUNCI SURGA ITU?” mendengar pertanyaan itu lidah sang pendeta menjadi kelu, hatinya diselimuti keraguan dan rona wajahnya pun berubah. Ia berusaha menyembunyikan kekhawatirannya, namun hasilnya nihil. Orang-orang yang hadir di gereja itu terus mendesaknya agar menjawab pertanyaan tersebut, namun ia berusaha mengelak.

Mereka berkata, “Anda telah melontarkan 22 pertanyaan kepadanya dan semuanya ia jawab sementara ia hanya memberimu satu pertanyaan namun anda tidak mampu menjawabnya! “

Pendeta tersebut berkata, “Sungguh aku mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, namun aku takut kalian marah. “

Mereka menjawab, “Kami akan jamin keselamatan anda.”

Sang pendeta pun berkata, “Jawabannya ialah: ASHADU AN LA ILAHA ILLALLAH WA ANNA MUHAMMADAR RASULULLAH.”

Lantas sang pendeta dan orang-orang yang hadir di gereja itu memeluk agama Islam. ALLAHU AKBAR! Sungguh Allah telah menganugrahkan kebaikan dan menjaga mereka dengan Islam melalui tangan seorang pemuda muslim yang bertakwa.** Subhanallah…!!

Source : http://ardiosnasir.blogspot.com/2012/09/subhanallah-satu-gereja-masuk-islam.html — bersama Ustadz Rock N Rolls dan 3 lainnya.

Selasa, 20 November 2012

JADWAL ULANGAN AKHIR SEMESTER GASAL

JADWAL ULANGAN AKHIR SEMESTER GASAL
MI AL MANAAR BURIKAN KUDUS TAHUN PELAJARAN 2012/2013
No Hari/Tanggal Mapel Pukul Pengawas
I II III IV V VI
1 Senin,                            26 - 11 - 2012 Bahasa Indonesia 07.30 - 09.30  I J H C E B
Aqidah Akhlak 09.45 - 11.00 G D C F K E
 
2 Selasa,                            27 - 11 - 2012 PKn 07.30 - 09.00 I J A E B F
Bahasa Inggris 09.15 - 10.45 K H D C E G
 
3 Rabu                            28 - 11 - 2012 Matematika 07.30 - 09.30  I J G H A E
Bahasa Arab/SKI 09.45 - 11.00 D K E B C F
 
4 Kamis,                            29 - 11 - 2012 IPA 07.30 - 09.30  I J H G F A
Fiqih 09.45 - 11.00 D G F K C B
 
5 Jum'at,                            30 - 11 - 2012 Qur'an Hadits 07.30 - 09.00 I D H K F B
Bahasa Jawa 09.15 - 10.30 K J D H C G
 
6 Sabtu,                            1 - 12 - 2012 IPS 07.30 - 08.45 I J K A B C
Bahasa Arab 09.00 - 10.45     D H J F
Keterangan : Pada hari Rabu jam ke dua kelas I-II mapel B. Arab kelas III - VI SKI

Jumat, 16 November 2012

NISN MI AL MANAAR

Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) Alumni MI AL MANAAR
A. Fahmi Alwi > 9952219084: 
Akhmad Faiq > 9952219085; 
Anggun Tiyas Prasasti > 9962252737; 
Anita Erni Rahmawati > 9962252738; 
Ardiaz Nova Zainudin > 9952219086; 
Choirurrizqa M Reza N>9962252739; 
Della Arni Novera > 9952219087; 
Deni Ulil Wafi > 9952219088; 
Devi Noor Afriani > 9952219089; 
Dhaka Albari > 9962252740; 
Dina Adlina Azyati> 9962252741; 

Erika Aprilia > 9952219090; 


Fadlika Rosyida > 9952219091; 


Fadhlillah Fauziyyah Timami > 9962252742; 


Faela Aftriani > 9962252743; 


Farhana Rania Z > 9952219092; 


Fitriana Nur H > 9952219093; 


Galang Setiawan F > 9952219094; 


Haniva Rananisa > 9962252744; 


Hawa Eristiana > 9952219095; 


Heri Kurniawan > 9962252745; 


Iqbal Rizky Fauzi > 9952219097; 


Jihan Anggini Anteng> 9962252746; 


Kingkin Isnaningtiyas > 9952219098; 


Kusminana > 9962252747; 


M. Bagus Sofyan > 9942152216; 


M Iqbal Ainur Rofiq > 9952219099; 


M Nugrohanto Aryadi>9962252748; 


M. Syawalud Wibowo> 9952219100; 


M. Irvan Rafsanjani > 9962252751


Muhammad Ikhsan > 9952219101; 


Muhammad Rohmad > 9962252750; 


Muttaqin Setiawan Wibowo > 9962252753; 


Nailin Nikmah > 9962252755; 


Neli Nailul Muna > 9952219102; 


Noor Atiqoh > 9962252756; 


Noor Laili Saidah > 9962252758; 


Nurul Firdausyiah > 9952219103; 


Nurul Kholifah > 9962252759; 


Purnaningsih > 9952219104; 


Reni Meila Sari > 9962252760; 


Ricky Setiawan > 9952219105; 


Ri
dha Cahyaningtyas > 9962252761; 


Rifqi Zainul Arifin > 9952219106; 


Riyan Sanjaya Aditya > 9962252763; 


Rizka Noor MU > 9952219107; 


Rizka Tri Anggarani > 9962252764; 


Rofi'ah Masruroh> 9952219108; 


Safira Fahrun Nisa > 9952219109; 


Sandra Amita Rizqilillah > 9962252765; 


Ulfa Nur Diyanti > 9952219111; 


Viki Eka K > 9952219112; 


Zaenal Fahmi > 9962252767; 


Slamet Ari Santoso > 9952219110
NISN Alumni MI Al Manaar Burikan

1. Abdullah Ahmad Magribi> 9982137407
2. Achmad Fahrizal > 9982137408
3. Awwalu Nikmati Y.H. > 9992138535
4. Candri Vidya Sari > 9982137410
5. Dewi Kurnia Hamidah > 9972173775
6. Faizullah Nur Kholiq > 9992138538
7. Farah Rakinati Sabila > 9982137411
8. Fathur Rachman > 9982137412
9. Khaidir Ali Achmad A > 9982137413
10. Lisa Fitrianingrum > 9982137414
11. M. Ade Cahyono > 9972173777
12. M. Aldy Ariya Ditha > 9972173778
13. M. Ikhlas Akbar > 9982137415
14. M. Labaib Faikary > 9982137416
15. M. Lubaib Afkary > 9982137417
16. M. Waluyo Novianto > 9962252754
17. Marantika Rizka P > 9992138542
18. Muhammad Jamaluddin > 9972173780
19. Muhammad Khoirudin > 9982137418
20. Najamududdin Candra Nirwana > 9982137419
21. Ridho Pamungkas > 9982137420
22. Rieqi Muwachid Erysya > 9972173789
23. Ristiyan Bima Anggara > 9982137421
24. Saifan Zaim Abdullah > 9982137422
25. Siti Sulistiyawati > 9982137423
26. Titania Ratih Widy > 9982137424
27. Ulfa Rachmawati > 9972173794

Rabu, 29 Agustus 2012

NISN SISWA MI AL MANAAR LULUSAN TAHUN 2011/2012

Nomor Induk Siswa Nasional Siswa Kelas VI TP. 2011/2012
1. Agung 9992138532
2. Amalia 0001459563
3. Annisa 0001459564
4. Daffa Salwa 0001459565
5. Yoso 0001459566
6. Faristina Nabilla 0001459569
7. Fenina Aprilia 0001459570
8. Galang Saifullah 0001459571
9. Hananta Aqsal Farrasheva 0001459572
10. Inkana Afra 0001459574
11. Inne 0001459575
12. Jiilan 0001459576
13. Milana Safitri 0001459577
14. Farid Alfian 0010115964
15. Alfin 0001459578
16. Muhammad Firman Noor 0001459579
17. Irfan 0001459581
18. Zidni 0001459582
19. Huda 0001459585
20. Vika 0001459586
21. Menawanda 0001459587
22. Zeni 0001459588
23. Arifian 9992432104
24. Ana 9983631435
25. Ani 9983631433
26. Virdha 0002778189
27. Miftah Falih 0002778192
28. Rizky A.A. 0002778201